ตรวจหาสารเสพติดกำลังพล พัน.นร.รร.ช.กช.

การสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของกำลังพล พัน.นร.รร.ช.กช.
 ณ ร้อย.นนส.1 พัน.นร.รร.ช.กช. เมื่อ 28 ม.ค. 62
ผลการตรวจ  ไม่พบสารเสพติดไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น