ผู้บังคับบัญชาพบปะกำลังพล

พ.อ.ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง รอง ผบ.รร.ช.กช. พบปะกำลังพลและครอบครัว
ที่พักอาศัยในชุมชนวายามะ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม  และร่วมรับประทานอาหารเย็น
เมื่อ 30 ม.ค. 62


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น