ตรวจสารเสพติดกำลังพล รร.ช.กช. เดือน มิ.ย.63

ศป.ปส.รร.ช.กช. ได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดของกำลังพล รร.ช.กช. และ นขต.
ประจำเดือน มิ.ย.63

โดยผลการตรวจไม่พบสารเสพติด

****************************************************
กำลังพล บก.รร.ช.กช.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
กำลังพล กศ.รร.ช.รร.ช.กช.

--------------------------------------------------------------------------------------------

กำลังพล พัน.นร.รร.ช.กช.

*********************************************************************************


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น