ฝึกอบรมเยาวชนปี 62

                     โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด
รอง ผบ.รร.ช.กช. ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ณ ห้องอเนกประสงค์ รร.ช.กช.  เมื่อวันที่ 20 ก.พ.62 


                        

  
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น