การสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของกำลังพล แผนกใน บก.รร.ช.กช.
 ณ บก.รร.ช.กช. เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 62
ผลการตรวจ  ไม่พบว่ากำลังพลมีสารเสพติดแต่อย่างใด
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น