ฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม

ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562

พัน.นร.รร.ช.กช. ได้ดำเนินการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มี.ค. 62  ณ ห้องอเนกประสงค์  รร.ช.กช.  โดยมี รอง ผบ.รร.ช.กช.  เป็นประธานในพิธีฯ
**********************

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น