กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 3 เม.ย.62

พัน.นร.รร.ช.กช. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา  โดยได้นำกำลังพล และ นนส.ทบ. เหล่า ช. รุ่นที่ 22 (1/61) ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ  ต.โคกหม้อ 
อ.เมือง  จ.ราชบุรี  เมื่อวันที่ 3  เม.ย. 62

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น