ฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ปี 61

 โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2561
รร.ช.กช. ได้ดำเนินการเปิดการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2561 เพื่อให้เยาวชนรู้ถึง
 โทษภัยจากยาเสพติด  ชนิดและประเภทต่างๆ  การป้องกันตนเองและครอบครัวให้ห่างจากยาเสพติด 
และส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเยาวชน โดยมี พ.อ.พงษ์พันธุ์  โพธิ์พงษ์  รอง ผบ.รร.ช.กช.
เป็นประธานในพิธีฯ  ณ ห้องอเนกประสงค์ รร.ช.กช. เมื่อ 28 ก.พ.61


 ข้อมูลเพิ่มเติม: https://goo.gl/3q846e 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น