พัน.นร.รร.ช.กช. ตรวจปัสสาวะ นสน. หลักสูตร นายสิบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุน/พลเรือน รุ่นที่ 5  ณ ร้อย.นทน.พัน.นร.รร.ช.กช.
เมื่อวันที่  5 มิ.ย. 60  ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น