ศูนย์นิทรรศการและศูนย์การเรียนรู้ ศป.ปส.รร.ช.กช.

การดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษ ด้วยการจัดให้มีศูนย์นิทรรศการ และศูนย์การเรียนรู้
เพื่อเป็นการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กำลังพล หรือผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลได้ศึกษาถึงโทษภัยของ
ยาเสพติด บทลงโทษ และวิธีการป้องกันปัญหายาเสพติด
*********
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น