ตรวจสารเสพติด นสน. เดือน มิ.ย.63

ศป.ปส.รร.ช.กช. ได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดของนายสิบนักเรียน หลักสูตร นายสิบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุนฯ รุ่นที่ 10 และนายสิบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุน/พลเรือนฯ รุ่นที่ 8
ประจำเดือน มิ.ย.63

โดยผลการตรวจไม่พบสารเสพติด

*******************************************************************************************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น