การสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของกำลังพล พัน.นร.รร.ช.กช. 
เมื่อ 12 มิ.ย. 60
ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น