การอบรม นนส. , นสน. และทหารกองประจำการ 
"ต้านภัยยาเสพติด"
ณ ห้องอนเกประสงค์ รร.ช.กช.   เมื่อ 22  พ.ค. 60
 ร.ต.ท.วรชาติ  บุรณศิริ  และ ร.ต.ท.สุรินทร์  ลาภเจริญวงศ์   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดราชบุรี  วิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่อง "ต้านภัยยาเสพติด"  ให้กับ  นนส.ทบ. เหล่า ช. รุ่นที่ 20 (2/59)  , นสน. หลักสูตร นายสิบชั้นต้น  สำหรับทหารกองหนุนฯ รุ่นที่ 7   และพลทหารกองประจำการ  ณ ห้องอเนกประสงค์  รร.ช.กช.  เมื่อ 22  พ.ค. 60  เวลา 1900 - 2100

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น